Finissage Blok6

IMG_6772
Een mooie toespraak van Marian van Unen

Helaas, met enige weemoed namen we op 22 september afscheid van ons verblijf in de Kleine Voorstraat. Vanaf 1 juni 2018 was er ons atelier en hebben wij er met veel plezier geëxposeerd en gewerkt.

We hoorden een mooie toespraak op rijm van Marian van Unen:

Lieve vriendinnen, vrienden, familie en genodigden,
Vanmiddag nemen we afscheid van Blok6, de FINISAGE, fini-einde,
sage-zachtzoet. Een zoet einde en een zachte dood.

Jullie horen nu in rijm wat eigenlijk een speech hoort te zijn.
Hier waren wij tesamen om te speculeren
Over hoe wij de leegstand konden pareren.
Als zwarte gaten in de straten
Lege panden tussen horeca en kledingzaken.

De ommekeer kwam en de onvree verdween
Want een helder idee bracht een team op de been.
De Velthuis-familie vond een dame met passie
En snel werd beklonken: een plan met een missie.

Zes kunstenaars wilden, nog nooit eerder vertoond,
Creatief ondernemen en dat werd beloond.
Ze vulden de ruimte en deden hun ding
Dat ging niet vanzelf, dat zat er dik in!

Een kunstenaar geeft zich niet zomaar gewonnen
Senior en ongeregeld, waar was men aan begonnen.
Ze lieten zich door elkaar inspireren
En gingen de Voorstraat infiltreren.

Uit Florida kwam op bezoek eerst Jan Poort,
Hij bleek op deze plek geboren en wij zeiden het voort.
Na hem kwamen ouders met kinderen en mensen met honden
Allen hadden verhalen die deden de ronde.

Het multi-tasken paste ons als een jas want
Tijdens ons werk voerden we ook een intelligent gesprek.
Dat was even wennen maar oefening baart KUNST
Tussendoor dronken we nog koffie en werd er geluncht.

Er werd flink geturfd en streepjes gezet
Bezoekers geteld en Blok6 van leegstand gered.
Wij speelden winkel, een feest om hier binnen te lopen
Iedereen welkom, veel kijkers, niet kopen.

Gelukkig waren er kenners die kochten
En zo onze kosten betaalden.
Ze gingen naar huis met Kunst.”Uit de Kringloop”, zoals iemand zei:
“Het is hier goedkoop en dat maakt me blij”.

Bedanken doen wij de helper en de doener
Het is niet zwart-wit, maar een Etsje groener,
We geven een bloemetje weg, een eigen ontwerpje
Het zit in een lijstje en heet een drukwerkje.

Dus eind van de zomer is ’t eind van Blok6
Ons concept is bewezen en leert ons een les,
Het is te herhalen, het staat als een huis
Beter buiten te klooien dan thuis voor de buis.

Als lid van de Uitleen, je huis hangt zo vol
Je kunt je KUNST huren; het kost je geen ….
Ach, vrienden, vriendinnen, ga toch voor de KUNST
Want schoonheid en liefde is een recht en geen gunst.

Cultuur is de kers waar we allen naar snakken
De taart is voor ieder die haar weet te pakken
Dus klinken we hierop en roepen in koor:
MET KUNST IN DE PANDEN PAKT HEEL HARLINGEN DOOR…

Marian van Unen

 

 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Meer dan 5000 bezoekers bij Blok 6

Ons experiment van zes kunstenaars in het vroegere pand van Blokker aan de “Kleine” Voorstraat mag beslist een succes worden genoemd. Het aantal bezoekers over de periode van 1 juni tot 1 oktober van meer dan 5000 overtrof ruimschoots de verwachtingen. Mede dankzij het mooie weer, de Tall Ships en de Visserijdagen.

Kleine Voorstraat met Blok6 IMG_6484 (1)
Schilderij Sjouke Altena, de Kleine Voorstraat met Blok6

Een absolute piek was de zaterdag van de Visserijdagen, we telden die dag 535 bezoekers! Desalniettemin, 90 bezoekers per dag, buiten de piekdagen, is bijzonder!

Niet alleen de aantallen bezoekers, ook hun interesse in het werk van de kunstenaars is belangrijk. De prettige gesprekken over het getoonde werk geven de interesse van het publiek aan.

Ook de winkeliers zijn blij met de aanwezigheid van Blok6 in de straat. Vooral dank aan Anton Roos die prachtige boeketten beschikbaar stelde, maar ook de andere buren blijken enthousiast. Sommige bezoekers noemden de Kleine Voorstraat al “het Montmartre” van Harlingen.

In een artikel in de Harlinger Courant van 14 september wordt aandacht besteed aan het succes van Blok6. Daarin wordt gememoreerd dat onze kunstenaarsgroep deels deel uitmaakt van de werkgroep “Community Art” van de Kunstenaarssociëteit Zilt. Een werkgroep die zich sterk maakt voor het verbeteren van de samenleving door kunst. Ook het verbeteren van de leefbaarheid van de binnenstad vindt zij belangrijk.

Per 1 oktober stopt de expositie en het open atelier. Wij menen hiermee aangetoond te hebben dat er kansen zijn de leegstand tegen te gaan. Hier ligt ook een taak voor het Gemeentebestuur en de Ondernemersvereniging.

De werkgroep Community Art van Kunstenaarssociëteit Zilt en de Kunstuitleen van Harlingen blijven zich actief inzetten op dit gebied.

 

Mienskip yn, an, op & om ‘e Suderhaven.

Tieneke van Montfort, Jetty Boterhoek en Sjouke Altena zijn deelnemer met elk twee werken aan de groepsexpositie in de Althuuskamer , Zuiderhaven 25 Harlingen.  De expositie is geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en duurt tot eind oktober 2018.

Kleine Voorstraat met Blok6 IMG_6484 (1)
“Zakkendragerspijp” in de Kleine Voorstraat van Harlingen, van Sjouke Altena

De titel van de expositie “Mienskip yn, an, op & om ‘e Suderhaven” knipoogt naar het thema van LF 2018 Culturele hoofdstad van Europa.

Naast de drie genoemde Blok6-ers doen nog tien inwoners of oud-inwoners van Harlingen met werk mee aan deze bijzondere tentoonstelling.  Dat zijn Tanja Blokland, Jaco, Astrid van Straaten, Pita van Twist, Sjouke Altena, Wilco Berga, Hjerre Gaastra, Theo Jilderts, Peter van der Ploeg, Jakob Roorda en Rein de Valk. Ze leverden een grote diversiteit aan werk, zoals object, sculptuur, schilderij, installatie, collage, grafiek of tekening. Het collectief van exposanten vormt op zich al een “mienskip” an ‘e Suderhaven.

 

 

 

Werk van Tieneke van Montfort kunstwerk van de maand augustus 2018

De Harlinger courant van 17 augustus 2018 meldt dat Kunstuitleen HA-15 Harlingen de ets “Winterkoninkje Bonoboo en stripfiguur” heeft gekozen tot Kunstwerk van de maand augustus en september 2018. Op de website van de Kunstuitleen is het persbericht opgenomen met verdere toelichting. http://www.kunstuitleenharlingen.nl

KvdM aug sep 2018 Tieneke van Montfort web (002)
Kunstwerk van de maand augustus en september 2018 met Tieneke van Montfort

Schilderen in de toekomst

Wie wat voor zijn kleinkinderen wil doen plant een boom, wie wat voor de insecten wil doen plant zaait bloemen!

Zonnebloemen Marian van Unen

Blok 6 heeft het initiatief genomen bloemzaden te verzamelen van bloemen uit Harlingen en omgeving. Wij vragen het publiek om zaden te doneren van de planten in hun tuin, zodat we op het eind van het zomerseizoen de zaden kunnen verdelen en uitstrooien in verschillende steden op kale plekken, in bermen, op braakliggende veldjes, langs gevels, bij bomen…kortom op ‘lege plekken’ om volgend jaar en de jaren daarop een spoor  van kleur achter te laten voor de insecten en vlinders.

Bloemschilderij Jetty bloemen

In het pand van Blok 6 staat een schaal om de zaden te verzamelen.

Jetty Boterhoek (diegene van de 256 bloemenpaneeltjes) en Tieneke van Montfort (initiatiefneemster) willen daarmee mensen in Harlingen en omgeving uitnodigen om de wereld kleurrijker te maken en insecten en vlinders meer kans te geven om te leven.

bermbloemen Sjouke Altena

WIE HEEFT ER ZADEN VAN STOKROZEN, PAPAVERS, ENZ?

 

Kunstwerk van Jetty Boterhoek Kunstwerk van de maand juli 2018

KvdM juli 2018 Jetty Boterhoek web (003)

De Harlinger Courant van 6 juli 2018 bericht:

Stichting Kunstuitleen HA-15: Kunstwerk van de Maand juli 2018
Een kunstwerk van Jetty Boterhoek is door Stichting Kunstuitleen HA-15 Harlingen gekozen als kunstwerk van de maand juli 2018. Het betreft een selectie van zestien werken van de serie “Bloemen”.

Het oordeel van de beoordelaar bij HA-15, Marian van Unen:
“Bij het bekijken van Jetty’s kleurrijk en gevarieerd aanbod van werk viel mijn oog direct op een onderdeel daarvan: haar vierkante bloemen-schilderijtjes van 16 bij 16 cm.
Klein werk geeft door kleur en penseelvoering een intieme kijk op de buitenwereld door de ogen van de kunstenaar. Zoals zij hier ons haar impressies van bloemen toont op klein formaat en de natuur groeit en bloeit, zo neemt zij sommige schilderijtjes opnieuw ter hand om er een verdere verdieping in aan te brengen.
Wat we  zien is een groeiend en bloeiend Kunstwerk; op weg naar 256 boeiende kunstwerkjes  die gezamenlijk het ” Project 16 x 16″ aan het vormgeven zijn.
Mijn keus is hierop gevallen als Kunstwerk van de maand juli 2018 en ik wens Jetty’s Project alle groei! “.

Jetty Boterhoek is begonnen als fotografe en van daaruit begon ze haar favoriete kinderfoto’s te schilderen. Dat hield een nieuwe uitdaging in en een transformatie op het gebied van materiaalgebruik met een inspirerend onderwerp. Deze stap deed haar verlangen om haar schildervaardigheden verder te ontwikkelen. Zij begon aan een opleiding aan de Kunstacademie Friesland. Als keuzevakken koos ze de afgelopen drie jaar voor grafische technieken, tekenen/schilderen en portret.

 

De tijd vliegt

Blok 6 heeft op 1 juli er al een maand werken en exposeren op zitten. Het huis, “ons huis” is gewarmd kun je zeggen.
Over huis gesproken: we kregen bezoek van Jan Poort, een zoon van de Jan Poort die in 1930 het warenhuis Poort stichtte. Jan Poort, nu Amerikaan, werd in 1946 in “ons huis” geboren. Hij liet ons interessante informatie na. Samen met de foto’s en toelichting van de familie Velthuis. We voelen ons deelnemers aan een estafette. Na bedrijven als Poort, Velthuis en Blokker heeft Blok6 het stokje overgenomen.
Zo krijgt de plek waar wij exposeren en werken een geschiedenis.

Onze business dan. Onze inrichting heeft ondertussen zijn vorm gekregen. We krijgen veel belangstelling. Zowel toeristen als Harlingers. Veel stadgenoten zijn al onze winkel gepasseerd. Een aantal van de bezoekers kocht werk. We zien dat als een waardering voor ons werk.

Onze onderlinge samenwerking kun je zien als een collectief. We werken individueel, maar de verkoop en de expositie doen we gezamenlijk. In een collectief zijn we allemaal directeur, maar ook allemaal medewerker. We staan gezamenlijk voor het succes van Blok 6.

Een vogel is een metafoor voor de tijd die vliegt. Dat de tijd vliegt is ook zichtbaar in ons werk.

Elk van ons maakt in zijn werk vogels of andersoortige vliegende objecten.

 

Open atelier in Harlingen

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag